Правилник на Медицински факултет към Медицински Университет - София

Извлечение от правилника за подготовка и организиране на учебната 2010/11г.