Правилник на Медицински факултет към Медицински Университет - София