Академична справка

ДЕКАНАТА НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИМА УТВЪРДЕНИ ТАКСИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ЛИЦА ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА”.

УТВЪРДЕНИ ТАКСИ:

 

1.АКАДЕМИЧНА СПРАВКА ТАКСА ДО 5 РАБОТНИ ДНИ – 120.00 лв

ТАКСА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ – 60.00 лв

2. УДОСТОВЕРЕНИЕ

ТАКСА ДО 5 РАБОТНИ ДНИ – 36.00 лв

ТАКСА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ – 18.00 лв

3. ВЕРИФИКАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЧУЖБИНА ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНО МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ТАКСА – 120.00 лв

4.ДУБЛИКАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА

ТАКСА ДО 5 РАБОТНИ ДНИ – 150.00 лв

ТАКСА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ – 72.00 лв

5.ИЗДАВАНЕ НА ДЕКАНСКО ПИСМО И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ТАКСА – 120.00 лв

6.ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАКСА ДО 5 РАБОТНИ ДНИ – 240 лв

ТАКСА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ – 120.00 лв

7.ВРЪЩАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НЕПОТЪРСЕНА ЕДНА ГОДИНА СЛЕД ДИПЛОМИРАНЕ

ТАКСА – 36.00 лв

 

Лицата, изискващи гореспоменатите административни услуги, следва да внасят определената такса в касата на Медицински факултет - Деканат, и да предоставят следните документи:

1. Диплома за завършено висше образование

2. Лична карта

3. Квитанция за платена такса в касата на МФ

4. Заявление – образец

 

Информация за контакт:

Сектор "Български студенти"

Сектор "Чуждестранни студенти, специализанти и докторанти"