ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СОФИЯ

Такси за обучение в Медицински Факултет - София за учебната 2012/2013 година