• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • Личен състав - ръководители на сектори

   

            ДЕКАН:

  Чл. кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дм, дмн

  Тел. : +359 2  952 10 46

  Факс: +359 2 952 03 37

   

            1.    ЗАМ. ДЕКАН ПО УЧЕБНАТА РАБОТА

  Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм

  Тел. : +359 2 952 05 22

               +359 2 9172/674

   

            2.    ЗАМ. ДЕКАН ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

  Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, дм

  Тел. : +359 2 952 04 34

   

            3.    ЗАМ. ДЕКАН ПО СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

  Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм

  Тел. : +359 2 9172/535

   

            4.    ЗАМ. ДЕКАН ПО НАУЧНА ДЕИНОСТ

  Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн

  Тел. : +359 2 952 05 21

   

            5.    ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВЕН

  Д-р Живко Колев Сурчев дм

   

            6.    ОТДЕЛ ФИНАНСИ

  Светлана Георгиева Неделчева

  Тел. : +359 2 851 70 37

  svetlana.nedelcheva@mu-sofia.com

   

            7.    ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

  Женя Стоянова Желязкова

  Тел. : +359 2 851 71 14

              +359 2 9172/614

  zhenya.zhelyazkova@mu-sofia.com

   

            8.    ЮРИСТКОНСУЛТ

  Вакантно

  Адв. Албена Фурнаджиева

  Тел.: +359 2 954 93 29

              +359 2 9172 698 

   

            9. СЕКТОР МОНИТОРИНГ И РАЗВИТИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

  Руси Русев

  Тел. : +359 2 9172/652

  rrussev@mu-sofia.com