Личен състав - ръководители

 

          ДЕКАН:

Чл. кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дм, дмн

Тел. : +359 2  952 10 46

Факс: +359 2 952 03 37

 

          1.    ЗАМ. ДЕКАН ПО УЧЕБНАТА РАБОТА

Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм

Тел. : +359 2 952 05 22

             +359 2 9172/674

 

          2.    ЗАМ. ДЕКАН ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, дм

Тел. : +359 2 952 04 34

 

          3.    ЗАМ. ДЕКАН ПО СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм

Тел. : +359 2 9172/535

 

          4.    ЗАМ. ДЕКАН ПО НАУЧНА ДЕИНОСТ

Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн

Тел. : +359 2 952 05 21

 

          5.    ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВЕН

Д-р Живко Колев Сурчев дм

 

          6.    ОТДЕЛ ФИНАНСИ

Светлана Георгиева Неделчева

Тел. : +359 2 851 70 37

svetlana.nedelcheva@mu-sofia.com

 

          7.    ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

Женя Стоянова Желязкова

Тел. : +359 2 851 71 14

            +359 2 9172/614

zhenya.zhelyazkova@mu-sofia.com

 

          8.    ЮРИСТКОНСУЛТ

Вакантно

Адв. Албена Фурнаджиева

Тел.: +359 2 954 93 29

            +359 2 9172 698 

 

          9. СЕКТОР МОНИТОРИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Руси Русев

Тел. : +359 2 9172/652

rrussev@mu-sofia.com

pr.medfac@gmail.com