Графици на изпитни сесии

Зимна изпитна сесия (2016-2017 г.)

СПЕЦИАЛНОСТ "МЕДИЦИНА"
Медицина, 1 курс
Медицина, 2 курс
Медицина, 3 курс