Обучение на български език

Учебна програма 2018г. - 2019г.

Специалност "Медицина" - Изпитна програма

Изпитна програма - летен семестър

Специалност "Медицина"

Графици

Зимен семестър

Зимен/Летен семестър

1 курс 4 курс
2 курс 5 курс
3 курс 6 курс

Преддипломен стаж

Медицина летен семестър 12.02.2018г. - 25.05.2018г.

1 и 2 курс

3 курс

Medicine in English

View all timetables