Обучение на български език

Юнска изпитна сесия 03.06.2019г. - 28.06.2019г.

Учебни графици Летен семестър 11.02.2019г. - 23.05.2019г.

Учебни планове

Medicine in English
Архиви