Обучение на български език

2018-04-22 10:46:08

Специалност "Медицина"

Учебен план на Образователно-квалификационна степен "Магистър"
КРЕДИТИ
УЧЕБНА ПРАКТИКА СЛЕД ІІ и ІV СЕМЕСТЪР

Графици

Зимен семестър

Зимен/Летен семестър

1 курс 4 курс
2 курс 5 курс
3 курс 6 курс

Преддипломен стаж

Модули

Медицина летен семестър 12.02.2018г. - 25.05.2018г.

1 и 2 курс

3 курс

Medicine in English

View all timetables