• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • Специализации

  Чужди граждани могат да провеждат специализация в Медицински факултет- София само в редовна форма, ако притежават диплома за висше образование - магистърска степен.

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

  1. Молба до Ректора на МУ-София с кратки автобиографични данни и посочена желана специалност.
  2. Два броя фото-копия от дипломата за висше образование /като едното е задължително със свежи печати /, преведени на български и легализирани от българското посолство в съответната страна, от която е издадена дипломата.
  3. Медицинско свидетелство /оригинал/, издадено един месец преди подаване на документит, преведено на български език и легализирано.
  4. Два броя снимки
  5. Копие от страницата на документа за самоличност, на която са изписани името на кандидата, датата и мястото на раждане.
  6. Документи за професионалната дейност
  7. Писмено съгласие от съответната база за специализация