Правилник за подготовка и провеждане на учебната 2017/2018 г.

Зареди правилника във формат PDF

Приложение към учебния план за учебна 2017-2018 година