• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • Декански съвет

  В дейността си деканът се подпомага от консултативен орган декански съвет:

  • заместник-декани
  • главен счетоводител
  • началник на канцелария

  и разширен декански съвет:

  • декански съвет
  • ръководители на катедри

  Декан
  Чл. кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн

  Заместник декан на чуждестранните студенти
  Професор д-р Силви Георгиев, дм

  Заместник декан по учебната дейност
  Доцент д-р Димитър Буланов, дм

  Заместник декан за следдипломно обучение
  Професор д-р Борислав Владимиров, дм

  Заместник декан по научната дейност
  Професор д-р Цветалина Танкова, дмн