• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • Професор д-р Цветалина Танкова, дмн

  Заместник декан по научната дейност
  Ръководител на Клиничен център по ендокринология и геронтология, МФ, МУ, София
  Началник Клиника по диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” - ЕАД

  ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

  • 1984г. - висше образование "медицина" - МА, ВМИ - София, с пълно отличие и Хипократов медал
  • 1990г. - образователна и научна степен “доктор по медицина”
  • 1992г. - специалност по вътрешни болести; 1993г. - специалност по ендокринология и болести на обмяната
  • 2002г. – научна степен „доктор на медицинските науки”
  • 2005г. - доцент по ендокринология; 2012г. - професор по ендокринология
  • от 2005г.- Началник на Клиника по Диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”
  • 2011г. - магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт, ФОЗ, МУ-София
  • от 06.2016г. – Ръководител на Клиничен център по ендокринология и геронтология, МФ, МУ-София
  • Специализации по проблемите на захарния диабет във водещи европейски клиники - Женева, Швейцария; Лондон, Оксфорд, Кембридж, Великобритания; Копенхаген, Дания.

  НАУЧНА ДЕЙНОСТ

  • 165 публикации в научни медицински списания (67 в международни издания) и 334 участия в национални и международни научни прояви.
  • Общ импакт фактор на публикациите IF – 92.292, h-index 23
  • 3253 цитирания на научните трудове в международни списания
  • 7 международни и 14 национални (МОН, МУ-София) научни проекти в областта на захарния диабет
  • Ръководител на 3 успешно защитили докторанти
  • 2015г. - награда „Проф. Д-р Константин Чилов” на МФ, МУ, София, за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване
  • Член на Съвета по медицинска наука (СМН), МУ, София – 2008-2016г.
  • Член на редакционната колегия на национални и международни научни списания
  • Рецензент във водещи международни списания - Central European Journal of Medicine, Patient Education and Counseling, Diabetes Research and Clinical Practice, Diabetes, Obesity and Metabolism, Journal of Diabetes in Developing Countries, American Journal of Dermatology, Biotechnology & Biotechnological Equipment, Diabetic Medicine, Еxpert Review of Cardiovascular Therapy, Journal of Diabetes and Its Complications
  • Рецензент на научни проекти към Министерство на образованието, Чехия

  УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

  • Лекции на студенти по медицина, стажант-лекари, специализанти по ендокринология, докторанти, медицински сестри
  • Ръководител на 4 курса за СДО, МУ, София
  • Самостоятелен автор на учебник „Захарен диабет", Парадигма, 2013;
  • Автор в „Клиника и терапия на вътрешните болести”, Ред. Д. Димитраков, Пловдив, 2006
  • Поканен лектор на курсове за следдипломно обучение на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) в Унгария, Русия, Хърватска, Сърбия, Румъния, Словения, Гърция, Азербайджан

  НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА И ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ

  • Член на множество национални и международни организации – Европейска асоциация за изучаване на диабета (EASD), Група по инсулинова резистентност (EGIR) към EASD, Генерален комитет на Европейска група за обучение по диабет (DESG) към EASD
  • Секретар на Българското Дружество по Ендокринология от 2003г.
  • Член на Управителен съвет на Българска Асоциация Диабет (пациенти)
  • Председател на локален организационен комитет на курс за СДО на Европейската асоциация за изучаване на Диабета (EASD) – 03.2015г. и 04.2017г., София.
  • Председател на локален организационен комитет на курс за СДО „Стъпка по стъпка при диабетно стъпало” на Международната Диабетна Федерация, 04.2016г., София.
  • Член на Програмен Организационен Комитет - Европейски конгрес по ендокринология, Мюнхен, 2016г.
  • Член на Организационен Комитет на Конгрес „Advances on Diabetes and Insulin Therapy“-2013 - 2016г.
  • Външен експерт на НЗОК и СЗОК
  • Член на Борд по ендокринология на Български Лекарски Съюз