Катедра по ортопедия и травматология при МФ на МУ - София организира курс по минимално инвазивно тазобедрено еднопротезиране