Проект за Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ)

  • Представяне на резултатите на национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания.

    Прочетете повече

  • Проект за Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ).

    Прочетете повече

  • Презентация и снимков материал, предоставени от Медицински университет София.

    Прочетете повече