Регистър на научната дейност на МУ-София

Уважаеми ръководители на катедри,

Съгласно приложеното писмо от Декана на МФ Ви информираме, че всеки преподавател /хабилитиран и нехабилитиран/ от поверената Ви катедра/кл. център, спешно - до 31.10.2018 г., за да бъде вписан в Регистъра на научната дейност в България към НАЦИД, трябва да попълни данните във формуляра на следния линк: последвайте тази връзка

Този регистър трябва да предшества регистрацията на хабилитираните лица за участие в научни журита.