Втора допълнителна сесия за всички студенти, останали с невзети изпити