Правилник за организацията и дейността на комисията за разпределение на средства за закупуване на апаратура и пособия за учебно-преподавателската дейност