Одобрени Декларации за кандидати от Медицински факултет - Деканат по пректи с Фонд "НИ" за 2018г.

  • 1. Декларация Приложение 0 относно кандидатстване с проект по "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.” на Фонд "Научни изследвания"


  • 2. Декларация Приложение 0 относно кандидатстване с проект по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.” на Фонд "Научни изследвания"


  • 3. Бланка на Медицински факултет - Деканат, на която следва да бъдат отпечатани Декларациите Приложение 0.