Cтартиране на нови конкурси на ФНИ през 2018 г.https://www.fni.bg/?q=node/770
https://www.fni.bg/?q=node/769