Обмен на студенти между МУ - София и Първи Московски Държавен Медицински Университет 'И. М. Сеченов'

В предоставените документи можете да намерите пълна информация отностно обмена на студенти между МУ-София и Първи Московски Държавен Медицински Университет 'И. М. Сеченов'. Списъци с информация кои разходи се поркиват от студента и кои са платенни:Условия за кандидаитстване, необходими документи и място и срок за подаването им, както и начин на формаране на класирането:Допълнение към условията за обмен на студенти и преподаватели: