Отново висок интерес към приема на студенти в Медицински Университет - София