Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.