• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"

  20-10-2017
  На 19.10.2017 в 13.30 ч. във фоайето на ІІІ-я етаж на Предклиничния университетски център, Деканът на Медицински факултет – чл. кор. проф. д-р Иван Митов и Ректорът на Медицински университет – проф. д-р Виктор Златков откриха юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години академично медицинско образование в България". Водещата – проф. д-р Димка Хинова емоционално откри изложбата. Деканът изнесе кратко слово за историята на факултета. Ректорът, под чийто патронаж са юбилейните чествания поздрави присъстващите. Събитието беше посетено от десетки преподаватели, студенти и гости. Организираният коктейл допринесе за празничното настроение.

  Юбилейна изложба - PDF