Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.

Катедрата по анатомия, хистология и ембриология

Катедрата по образна диагностика

Медицински университет-София

 

 обявяват, че първото занятие на свободноизбираемия курс по

 

ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ

 

ще се състои на 23.10.2017 год. (понеделник). Занятията ще се провеждат в анатомичната аудитория „Проф. д-р Георги Гълъбов“ от 17.00 часа. Лектори на курса ще бъдат проф. Н. Лазаров и проф. В. Хаджидеков.

Курсът е предназначен за студенти по медицина и дентална медицина от всички курсове, които проявяват интерес към изучаване на принципите и приложението на образната анатомия в медицинската практика за клинични цели. Завършилите успешно модула ще получат сертификат и ще придобият ECTS 1.5 кредита.

Записването на желаещите за участие в курса ще става по време на първото занятие.