News articles


Курс по образна анатомия на централната нервна система

 

Катедрата по анатомия, хистология и ембриология

Конкурс за кандидатстване за мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+


МУ-София обявява конкурс за кандидатстване за мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+ за студенти по медицина за академичната 2017/2018 година. Документите се подават в Ректората на МУ-София, ет.12, стая 9 (лява), в срок до 31 март 2017. За контакти: С.Борисова sborisova@mu-sofia.bg и С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и тел. 9152138.
Необходимите документи и процедура за кандидатстване можете да намерите тук:

© 2017 Медицински факултет към Медицински Университет - София. Всички права запазени.