• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • Радостен съм да ви приветствам с Добре дошли в интернет-страницата на МФ при МУ-София!

  Настоящата година е юбилейна за университета и нашия факултет. С навършване на 100 години от основаването, Медицински факултет и Медицински университет-София се нареждат сред медицинските факултети и университети с вековна история.

  Медицинският факултет е най-старото висше медицинско училище в България, най-голямата и най-реномираната образователна медицинска школа, учебна, научна и лечебна институция от общонационален мащаб. Факултетът ни е непресъхващ източник на познания, опит, традиции, кадри и еталони за студентско и следдипломно образование за всички учебни и научни учреждения в страната. Немалко възпитаници на нашия университет са получили международно признание и са реализирали бляскава международна професионална кариера в областта на медико-биологичните и клинични медицински специалности.

  Сто и единадесет професори, 170 доценти, 169 главни асистенти и 401 асистенти от 43 катедри и клинични центрове предлагат широк и добре-диференциран спектър на учебни и научно-изследователски програми, покриващ всички области от медицината и предлагащ и интердисциплинарен подход в решаване на все-по-комплексните проблеми, изправящи се пред обществото.

  Залагаме очакванията си на Вашето ученолюбие, отдаденост на високохуманната лекарска професия, на Вашето креативно мислене и упоритост да реализирате многообещаващите си идеи – затова Ви каним да се присъедините към нас в Медицинския Факултет за да се обучавате, да преподавате и да творите медицинска наука!

  Чл.-кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дм,  дмн

  Декан, Медицински Факултет при МУ-София