Научна дейност и развитие на научните кадри


Дейността на сектор „Научна дейност и развитие на научните кадри” се простира в три направления - научна дейност, растеж и развитие на научните кадри и докторанти. Секторът консултира всички преподаватели на Медицински факултет - София ( 1094 на брой ) и всички докторанти - редовна, задочна и свободна форма на обучение ( 227 на брой ).

 

 

 

Share this
© 2017 Медицински факултет към Медицински Университет - София. Всички права запазени.