Радостен съм да ви приветствам с Добре дошли в интернет-страницата на МФ при МУ-София!

Настоящата година е юбилейна за университета и нашия факултет. С навършване на 100 години от основаването, Медицински факултет и Медицински университет-София се нареждат сред медицинските факултети и университети с вековна история.

Медицинският факултет е най-старото висше медицинско училище в България, най-голямата и най-реномираната образователна медицинска школа, учебна, научна и лечебна институция от общонационален мащаб. Факултетът ни е непресъхващ източник на познания, опит, традиции, кадри и еталони за студентско и следдипломно образование за всички учебни и научни учреждения в страната. Немалко възпитаници на нашия университет са получили международно признание и са реализирали бляскава международна професионална кариера в областта на медико-биологичните и клинични медицински специалности.

Сто и единадесет професори, 170 доценти, 169 главни асистенти и 401 асистенти от 43 катедри и клинични центрове предлагат широк и добре-диференциран спектър на учебни и научно-изследователски програми, покриващ всички области от медицината и предлагащ и интердисциплинарен подход в решаване на все-по-комплексните проблеми, изправящи се пред обществото.

Залагаме очакванията си на Вашето ученолюбие, отдаденост на високохуманната лекарска професия, на Вашето креативно мислене и упоритост да реализирате многообещаващите си идеи – затова Ви каним да се присъедините към нас в Медицинския Факултет за да се обучавате, да преподавате и да творите медицинска наука!

Чл.-кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дм,  дмн

Декан, Медицински Факултет при МУ-София