Административни форми


Молба за отпуск

 

Граждански договор - научно жури - 2017 г.

Граждански договор - хонорувани преподаватели - 2017 г.

Декларация за доход - 2017 г.

Образец - формуляр за отчитане аудиторната заетост

 

Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана по учебна дейност

Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана по научна дейност - командировки

Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана по научна дейност - млад изследовател

Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана по научна дейност - научно жури

Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана на чуждестранните студенти и докторанти

Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана по следдипломно обучение

 

Заявки за изразходване на средства по финансовия план на научни проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“, Съвета за медицинска наука или по европейски и други международни проекти.

Образец - заявка ОВПППВОП 1

Образец - заявка ОВПППВОП 2

 

 

 

 

 

Share this
© 2017 Медицински факултет към Медицински Университет - София. Всички права запазени.