Курс по образна анатомия на централната нервна система


By admin - Posted on 01 March 2017

 

Катедрата по анатомия, хистология и ембриология

Катедрата по образна диагностика

Медицински университет-София

 

 

обявяват, че първото занятие на свободноизбираемия курс по

 

ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

 

ще се състои на 09.03.2017 год. (четвъртък). Занятията ще се провеждат в анатомичен музей „Проф. д-р Георги Гълъбов“ от 16.00 часа. Лектори на курса ще бъдат проф. Н. Лазаров и доц. Д. Златарева.

Курсът е предназначен за студенти по медицина и дентална медицина от всички курсове, които проявяват интерес към изучаване на принципите и приложението на образната анатомия в медицинската практика за клинични цели. Завършилите успешно модула ще получат сертификат и ще придобият ECTS 1.5 кредита.

Записването на желаещите за участие в курса ще става по време на първото занятие.

 

Share this
© 2017 Медицински факултет към Медицински Университет - София. Всички права запазени.