Такси за теоретично обучение на специализиращи по наредба 1 за 2017 г.


Такси за теоретично обучение на специализанти, зачислени по реда на Наредба 1 от 22 януари 2015 г., съгласно чл. 40 от Наредбата - pdf

Share this
© 2017 Медицински факултет към Медицински Университет - София. Всички права запазени.