Изборна кампания за ръководни органи на МФ при МУ-София за избор на Декан, членове на факултетен съвет и ръководители катедри, 2016г.


 
Share this
© 2017 Медицински факултет към Медицински Университет - София. Всички права запазени.