Каталог на образователните цели и резултати от обучението по медицина


By Медицински Факултет - Posted on 05 November 2010

Приет на заседание на Факултетния съвет на Медицински факултет към Медицински университет – София от 27.09.2013 г.

Каталог на образователните цели и резултати от обучението по медицина

Catalog - educational goals and learning outcomes

 

Share this
© 2017 Медицински факултет към Медицински Университет - София. Всички права запазени.