Адрес за кореспонденция


 

          МФ на МУ-СОФИЯ - АДРЕС:

1431 София, ул. "Св. Георги Софийски" № 1

 

dean@medfac.mu-sofia.bg

Телефон: +359 2 952 10 46 


 

Share this
© 2017 Медицински факултет към Медицински Университет - София. Всички права запазени.