Растеж и развитие на научните кадри


НОРМАТИВНА БАЗА

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ

 

ИЗИСКВАНИЯ НА МФ, МУ-СОФИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКА ПРИ УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА:

 

ИЗИСКВАНИЯ НА МФ, МУ-СОФИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКА ПРИ ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА:

 

 

Share this
© 2017 Медицински факултет към Медицински Университет - София. Всички права запазени.