.

22-05-2018

Смелите и великите винаги са на върха

Поредно признание за учените от МУ-София - носител на „Питагор"-2018 за утвърден учен в областта на здравето и медицинските науки е проф. Здравко Каменов

22-05-2018

Традиционните награди "Питагор" на Министерството на образованието и науката за съществен принос в развитието на науката бяха връчени на български учени и научни колективи, съобщи пресцентърът на МОН.

Наградите „Питагор“ се присъждат за десети път. Целта им е да се стимулират учените към значими научни постижения и успешна реализация на резултатите от фундаменталните и приложни научни изследвания. Те бяха връчени на български учени, научни колективи и организации в Националния археологически музей.

"В рамките на Председателството обсъждаме активно бъдещето на науката в глобализиращия се и по-динамичен свят, в който живеем. Очакваме науката да даде отговор и решения на предизвикателствата, пред които сме изправени", е заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той посочи, че страната ни се стреми да увеличава непрекъснато инвестициите за научните изследвания, за да бъде съхранен и развит научният потенциал, както и да бъде обвързана българската наука с важните обществени задачи.

За носител на „Питагор"-2018 за утвърден учен в областта на здравето и медицинските науки, плакет и 8000 лв. единодушно бе избран проф. Здравко Каменов от Медицински университет – София.

Академичният съвет на МУ- София, със свое решение от 27.03.2018 г. утвърди кандидатурата на проф.д-р Здравко Асенов Каменов, дмн от Медицински факултет, за носител на наградата „Питагор“ на МОН от името на МУ- София.

Проф. Здравко Асенов Каменов е ръководител Катедра по Вътрешни болести на Медицински факултет, Медицински университет – София и работи в областта на захарния диабет и свързаните с него ендокринни проблеми и диабетни състояния. За първи път развива нова за България интердисциплинарна област – Сексуална медицина, като въвежда университетски курсове за следдипломна квалификация и други форми на обучение по Сексуална медицина. В периода 2015-2017 г. проф. Каменов има 30 научни публикации с общ импакт фактор 53.6, както и 293 цитата. През посочения период е получил 4 национални и 2 международни награди,  ръководител е на 7 докторанта и 7 специализанта, ръководил и участвал в 4 международни и 11 национални научни проекта и 1 договор с фирма за реализиране на научни продукти. Проф. Каменов има 93 участия в национални и международни научни форуми, член е на редакционните колегии на 7 списания, като също така участва в множество експертни комисии в своята област.

Проф. Каменов развива ново направление на органокините – адипокини, хепатокини, миокини и тяхната роля в различни патологични процеси – затлъстяване, предиабет, диабет, синдром на поликистозните яйчници, хипогонадизъм при мъжете, чернодробна неалкохолна стеатозна болест на черния дроб и др. Създава първия у нас обособен специализиран център за превенция на захарния диабет и неговите усложнения.

Дългогодишният преподавател на Медицински факултет проф. д-р Радослав Гайдарски, дмн получи високо държавно отличие

11-05-2018

В навечерието на празника на светите братя Кирил и Методий, съпокровители на Европа,  Президентът Румен Радев удостои с висши държавни отличия учени със заслуги в областта на медицината, на образованието и на културата.

На церемонията в Гербовата зала бяха наградени трима хирурзи за приноса им за развитието на медицинската наука: акад. проф. Петър Червеняков с орден „Стара планина“, проф. Радослав Гайдарски и проф. Темелко Темелков – с орден „Св. Св. Кирил и Методий“-огърлие, за заслугите им в областта на медицината.

Държаният глава благодари на българските учени за примера, който дават на обществото

"Българското общество трябва да цени и уважава своите ярки личности, а това сте вие – хората, които с много труд, постоянство и целеустременост изграждате своя професионален път, като допринасяте за благоденствието на цялото ни общество", обърна се президентът към специалистите.

От името на наградените проф. Радослав Гайдарски благодари за отличията. Професорът изрази надежда младите хора на България да остават да работят в родината си и благодари на екипите, с които са работили през годините и са постигнали високи резултати.

Проф. Радослав Гайдарски завършва Медицинската академия в София през 1962 г. ,а от 1972 г. започва преподавателската му дейност, като през 1990 г. става професор в Медицински факултет на МУ- София. Проф. Гайдарски е автор на множество научни публикации и е сред малкото български хирурзи с признати рационализации на оперативни техники, използвани в ежедневната практика при операциите на черния дроб, жлъчните пътища, панкреаса и стомашно-чревния тракт. Учител е на три поколения млади хирурзи. Избран е за депутат във Великото народно събрание - 1990 г. и в 41 обикновено народно събрание - 2005 г. Министър на здравеопазването  е от 2005 г. до 2008 г. Носител е на високи призове и отличия за професионално развитие и постижения, сред които „Лекар на годината“, „Лекар на България“, орден „Стара планина“.

Държаният глава благодари на българските учени за примера, който дават на обществото.

Акция за кръводаряване

30-04-2018

IV Национален конгрес за млади гастроентеролози събра над 180 млади лекари и студенти в МУ-София

27-04-2018

 

На 23 и 24.03. 2018 в Анатомична аудитория на МУ –София и в Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ за четвърта поредна година се проведе Национален конгрес за млади гастроентеролози. Събитието организирано от Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България, Медицински факултет на МУ-София и Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“  събра над 180 млади лекари и студенти по медицина от цялата страна.

 

Конгресът беше подкрепен от Европейското обединение по гастроентерология (UEG) и се изтъква като положителен пример за мотивиране и стимулиране на младите лекари.

 

На форума бяха представени 34 научни разработки и клинични случаи, като програмата беше разделена на следните сесии – горен ГИТ, долен ГИТ, жлъчно-панкреасни заболявания и хепатология.

Конференцията, която е една от малкото в страната без такса правоучастие,  създаде идеални условия на младите лекари от цялата страна да се запознаят помежду си, да обменят опит и идеи за бъдеща колаборация.

 

Проведоха се и работилници по гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, като всеки желаещ имаше възможността да извършва диагностични и терапевтични процедури на обучителни модели.

По време на събитието бяха представени данни от анкета сред младите гастроентеролози в България, в която са участвали 73 лекари. Резултатите демонстрират, че младите гастроентеролози искат тяхната асоциация да бъде призната като официална секция на младите лекари към Българското дружество по гастроентерология. Младите гастроентеролози искат още представител в управителния съвет на Дружеството и специална секция „Млади гастроентеролози“ на Националната конференция по гастроентерология, където да представят резултатите от научните си разработки.

Анкетата демонстрира също, че има голяма разлика между практическото и теоретичното обучение между различните центрове в страната, като само една трета от специализантите извършват редовно ендоскопски изследвания, а 50% – ултрасонографии. Младите гастроентеролози поставят средна оценка от „добър“ 4 на специализацията си у нас.

 

Научното жури на конгреса в състав проф. Борислав Владимиров, проф. Красимир Антонов, доц. Пламен Пенчев и доц. Йордан Генов отличи и най-добрите разработки, представени на събитието.

Наградите са посещения на различни гастроентерологични конгреси в страната и чужбина, както и ваучери за медицинска литература.