Покана за лекция

30-08-2018

Лекция на Н.Пр. Рам Натх Ковинд,президент на Република Индия.

Прочетете повече

Графици за 2018-2019 учебна година за английски език

07-08-2018

Графиците за 2018-2019 учебна година за английски език са публикувани на сайта. Можете да ги прегледате тук:

Прочетете повече

Указания на НАП за здравно осигуряване на студентите и докторантите

03-08-2018

На основание Закона за здравното осигуряване задължително осигурени за сметка на държавен бюджет в Националната здравноосигурителна каса, освен ако не са осигурени на друго основание са:

1. лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 22- годишна възраст;

2. студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26- годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка;

Прочетете повече

Одобрени Декларации за кандидати от Медицински факултет - Деканат по пректи с Фонд "НИ" за 2018г.

30-07-2018

В изпълнение на Заповед № ЗД-226/19.07.2017г. на Декана на Медицински факултет - Деканат

Прочетете повече

Нa вниманието на редовните докторанти

27-07-2018

Във връзка с решение на Академичния съвет на Медицински университет – София от 26.06.2018 г. за директно изразходване на средствата по утвърдените план- сметки, свързани с изпълнението на поставените научни задачи през академичната 2018/2019 г., преди пристъпване към закупуване по уточнените потребности или извършването на услуги, както и за разходи, свързани с командировка е необходимо да се предприемат следните действия:

Прочетете повече