НА ВНИМАНИЕТО НА РЕДОВНИТЕ ДОКТОРАНТИ

28-07-2017

УВАЖАЕМИ  РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ,

 

            Във връзка с решение на Академичния съвет на Медицински университет – София от 06.06.2017 г. за директно изразходване на средствата по утвърдените план-сметки, свързани с изпълнението на поставените научни задачи през академичната 2017/2018 г., преди пристъпване към закупуване по уточнените потребности или извършването на услуги е необходимо да се предприемат следните действия:

 1. Попълва се заявка за изразходване на средствата по план-сметката /образец 4/, публикувана в рубриката „Административни форми“;
 2. Заявката в комплект с копие на план-сметката се внасят в деловодството на Медицински факултет – Деканат;
 3. След получаване на одобрение на заявката се пристъпва към извършване на разходите;
 4. Фактурите за всеки разход трябва да са с данните на Медицински факултет, които се получават в счетоводството на Деканата – стая 123.

РАБОТНО ВРЕМЕ - І-во класиране - Специалност „Медицина”

18-07-2017

РАБОТНО ВРЕМЕ

І-во класиране

Специалност „Медицина”

 

 

 

  19.07.2017 г. /сряда / от 8.30 ч. до 16.00 ч.

  20.07.2017 г./четвъртък/ от 8.30 ч.до 16.00 ч.

  21.07.2017 г./ петък / от 8.30 ч. до 16.00 ч.

  24.07.2017 г./понеделник/ от 8.30 ч. до 16.00 ч.

  25.07.2017 г./вторник/ от 8.30 ч. до 13.00 ч.

 

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ – ПОЧИВНИ ДНИ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ – І-ВИ КУРС - УЧ. 2 0 1 7 / 1 8 г.

17-07-2017

 1. Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие.
 2. Лична карта
 3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред.
 4. Не се изисква Медицински документ от психодиспансер.
 5. Документи за записване по образец:
 • Студентска книжка образец само за МУ-София;
 • Лична студентска карта;
 • Уверения /само при необходимост на студента /;
 • Снимки-формат 4/6 см. – 4 броя.
 1. Документ за платена семестриална такса – по банков път.
 2. Декларация за Здравно осигуряване /предоставя се от Факултета/.
 3. Декларация, че студентът не се обучава в друг Държавен университет за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен съгласно изискванията на чл.91, ал.7, т.2 от Закона за висшето образование. /предоставя се от Факултета/.
 4. Желаещите да бъдат настанени в Студентски общежития е необходимо да попълнят Заявление със снимка
/предоставя се от Факултета/.

Банкова сметкаБанка: Юробанк България А Д

Адрес: пл. „България“ № 1

София 1000

 

Медицински факултет към МУ – София

IBAN: BG 63 BPBI 7940 3163 9822 01

BIC код: BPBIBGSFСЪОБЩЕНИЕ


Всички приети студенти, които имат право на общежитие на МУ-София, могат да подават документи за кандидатстване за общежитие в съответния Деканат при записване във Факултета.

Необходими документи за кандидатстване:
 1. Заверено уверение от съответния деканат – 1 бр;
 2. Попълнено заявление /Заявлението ще го получите на място при записването си в деканата./;
 3. Снимка паспортен формат – 1 бр /Необходимо е за заявлението./.

Класирането на първокурсници за общежития ще бъде обявено на 31.08.2016г в сайта student-musofia.com , във Facebook страницата ни Студентски съвет – МУ София и в 40Б блок в Студентски град. .

Същите студенти ще могат да се записват направо в блока, в който са приети, при домоуправителя на 01.09, 04.09, 05.09, 07.09, 08.09.2017г. в часови диапазон 09:00 – 17:00ч., като необходими ще са само 2 бр снимки в паспортен формат.

  Студентите от 2-6 курс , които имат желание да ползват студентско общежитие на МУ – София, могат да подават документите си в 40Б блок в Студентски град на 1.09, 4.09 и 5.09.2016г в часови диапазон 09:00 – 17:00ч.

Необходими документи:
 1. Заверено уверение от съответния деканат – 1 бр;
 2. Попълнено заявление /Заявлението ще го получите на място./;
 3. Снимка паспортен формат – 1 бр /Необходимо е за заявлението./.

Класирането ще бъде обявено на 6.09.2016г. в сайта student-musofia.com , във Facebook страницата ни Студентски съвет – МУ София и в 40Б блок в Студентски град.

Приетите студенти ще могат да се записват на 7.09, 8.09.2017г в съответния блок при домоуправителя. Необходими ще са само 2 бр снимки в паспортен формат.

  Всички студенти изпуснали сроковете за кандидатстване за общежитие, упоменати по – горе, ще могат да си подават документите в 40Б блок в Студентски град от 12.09.2016г.

  Настанителна комисия ще заседава всяка седмица по веднъж след началото на новата 2016/2017 учебна година.

  Комисия по Социално-битови въпроси на учащите

*Блокове в експлоатация са 7 блок, 11 блок, 25 блок, 53А блок, 56А/Б блок.

* Студентите от Медицински колеж „Й. Филаретова“ – София имат право за настаняване само в 7 блок.

*Специализантите могат да си подават документи за общежитие в 40Б блок през цялата календарна година в работно време. Необходимо е копие от трудов договор.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ – І-ВИ КУРС - УЧ. 2 0 1 7 / 2 0 1 8 г.

17-07-2017

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ – І-ВИ КУРС УЧ. 2 0 1 7 / 2 0 1 8 г.

 1. Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие.
 2. Лична карта
 3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред.
 4. Не се изисква Медицински документ от психодиспансер.
 5. Документи за записване по образец:
 • Студентска книжка образец само за МУ-София;
 • Лична студентска карта;
 • Уверения /само при необходимост на студента /;
 • Снимки-формат 4/6 см. – 4 броя.
 1. Документ за платена семестриална такса – по банков път.
 2. Декларация за Здравно осигуряване /предоставя се от Факултета/.
 3. Декларация, че студентът не се обучава в друг Държавен университет за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен съгласно изискванията на чл.91, ал.7, т.2 от Закона за висшето образование. /предоставя се от Факултета/.
 4. Желаещите да бъдат настанени в Студентски общежития е необходимо да попълнят Заявление със снимка
/предоставя се от Факултета/.

Банкова сметка


 

Банка: Юробанк България А Д

Адрес: пл. „България“ № 1

София 1000

 

Медицински факултет към МУ – София

IBAN: BG 63 BPBI 7940 3163 9822 01

BIC код: BPBIBGSFСЪОБЩЕНИЕ 

Всички приети студенти, които имат право на общежитие на МУ-София, могат да подават документи за кандидатстване за общежитие в съответния Деканат при записване във Факултета.

Необходими документи за кандидатстване:
 1. Заверено уверение от съответния деканат – 1 бр;
 2. Попълнено заявление /Заявлението ще го получите на място при записването си в деканата./;
 3. Снимка паспортен формат – 1 бр /Необходимо е за заявлението./.

Класирането на първокурсници за общежития ще бъде обявено на 31.08.2016г в сайта student-musofia.com , във Facebook страницата ни Студентски съвет – МУ София и в 40Б блок в Студентски град. .

Същите студенти ще могат да се записват направо в блока, в който са приети, при домоуправителя на 01.09, 04.09, 05.09, 07.09, 08.09.2017г. в часови диапазон 09:00 – 17:00ч., като необходими ще са само 2 бр снимки в паспортен формат.

  Студентите от 2-6 курс , които имат желание да ползват студентско общежитие на МУ – София, могат да подават документите си в 40Б блок в Студентски град на 1.09, 4.09 и 5.09.2016г в часови диапазон 09:00 – 17:00ч.

Необходими документи:
 1. Заверено уверение от съответния деканат – 1 бр;
 2. Попълнено заявление /Заявлението ще го получите на място./;
 3. Снимка паспортен формат – 1 бр /Необходимо е за заявлението./.

Класирането ще бъде обявено на 6.09.2016г. в сайта student-musofia.com , във Facebook страницата ни Студентски съвет – МУ София и в 40Б блок в Студентски град.

Приетите студенти ще могат да се записват на 7.09, 8.09.2017г в съответния блок при домоуправителя. Необходими ще са само 2 бр снимки в паспортен формат.

 

Всички студенти изпуснали сроковете за кандидатстване за общежитие, упоменати по – горе, ще могат да си подават документите в 40Б блок в Студентски град от 12.09.2016г.

 

Настанителна комисия ще заседава всяка седмица по веднъж след началото на новата 2016/2017 учебна година.

 

Комисия по Социално-битови въпроси на учащите

*Блокове в експлоатация са 7 блок, 11 блок, 25 блок, 53А блок, 56А/Б блок.

* Студентите от Медицински колеж „Й. Филаретова“ – София имат право за настаняване само в 7 блок.

*Специализантите могат да си подават документи за общежитие в 40Б блок през цялата календарна година в работно време. Необходимо е копие от трудов договор.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ – І-ВИ КУРС - УЧ. 2 0 1 7 / 2 0 1 8 г.

17-07-2017

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ – І-ВИ КУРС УЧ. 2 0 1 7 / 2 0 1 8 г.

 1. Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие.
 2. Лична карта
 3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред.
 4. Не се изисква Медицински документ от психодиспансер.
 5. Документи за записване по образец:
 • Студентска книжка образец само за МУ-София;
 • Лична студентска карта;
 • Уверения /само при необходимост на студента /;
 • Снимки-формат 4/6 см. – 4 броя.
 1. Документ за платена семестриална такса – по банков път.
 2. Декларация за Здравно осигуряване /предоставя се от Факултета/.
 3. Декларация, че студентът не се обучава в друг Държавен университет за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен съгласно изискванията на чл.91, ал.7, т.2 от Закона за висшето образование. /предоставя се от Факултета/.
 4. Желаещите да бъдат настанени в Студентски общежития е необходимо да попълнят Заявление със снимка
/предоставя се от Факултета/.

Банкова сметка


 

Банка: Юробанк България А Д

Адрес: пл. „България“ № 1

София 1000

 

Медицински факултет към МУ – София

IBAN: BG 63 BPBI 7940 3163 9822 01

BIC код: BPBIBGSFСЪОБЩЕНИЕ 

Всички приети студенти, които имат право на общежитие на МУ-София, могат да подават документи за кандидатстване за общежитие в съответния Деканат при записване във Факултета.

Необходими документи за кандидатстване:
 1. Заверено уверение от съответния деканат – 1 бр;
 2. Попълнено заявление /Заявлението ще го получите на място при записването си в деканата./;
 3. Снимка паспортен формат – 1 бр /Необходимо е за заявлението./.

Класирането на първокурсници за общежития ще бъде обявено на 31.08.2016г в сайта student-musofia.com , във Facebook страницата ни Студентски съвет – МУ София и в 40Б блок в Студентски град. .

Същите студенти ще могат да се записват направо в блока, в който са приети, при домоуправителя на 01.09, 04.09, 05.09, 07.09, 08.09.2017г. в часови диапазон 09:00 – 17:00ч., като необходими ще са само 2 бр снимки в паспортен формат.

  Студентите от 2-6 курс , които имат желание да ползват студентско общежитие на МУ – София, могат да подават документите си в 40Б блок в Студентски град на 1.09, 4.09 и 5.09.2016г в часови диапазон 09:00 – 17:00ч.

Необходими документи:
 1. Заверено уверение от съответния деканат – 1 бр;
 2. Попълнено заявление /Заявлението ще го получите на място./;
 3. Снимка паспортен формат – 1 бр /Необходимо е за заявлението./.

Класирането ще бъде обявено на 6.09.2016г. в сайта student-musofia.com , във Facebook страницата ни Студентски съвет – МУ София и в 40Б блок в Студентски град.

Приетите студенти ще могат да се записват на 7.09, 8.09.2017г в съответния блок при домоуправителя. Необходими ще са само 2 бр снимки в паспортен формат.

 

Всички студенти изпуснали сроковете за кандидатстване за общежитие, упоменати по – горе, ще могат да си подават документите в 40Б блок в Студентски град от 12.09.2016г.

 

Настанителна комисия ще заседава всяка седмица по веднъж след началото на новата 2016/2017 учебна година.

 

Комисия по Социално-битови въпроси на учащите

*Блокове в експлоатация са 7 блок, 11 блок, 25 блок, 53А блок, 56А/Б блок.

* Студентите от Медицински колеж „Й. Филаретова“ – София имат право за настаняване само в 7 блок.

*Специализантите могат да си подават документи за общежитие в 40Б блок през цялата календарна година в работно време. Необходимо е копие от трудов договор.