Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 11.11.2011 г.

12-03-2012

Прочетете повече

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 01.07.2011 г.

12-03-2012

Прочетете повече

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 23.02.2012 г.

12-03-2012

Прочетете повече

ПРОТОКОЛ ОТ ФСМФ № 34/10.02.2012 г.

12-03-2012

Прочетете повече

Ваксина против хепатит В

12-03-2012

Прочетете повече