ПРОГРАМА на Национална конференция по Хирургия Посветена на 90 Годишнината от създаването на Катедрата по хирургия (II хирургия)

31-12-1969

Прочетете повече

Студентски модул по очни болести на тема "Социално значими очни заболявания"

31-12-1969

Прочетете повече

Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 19.10.2015 г.

31-12-1969

Прочетете повече

Тема за модула „ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА НЯКОИ СОЦИАЛНО-ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И БОЛЕСТНИ ПРОЦЕСИ”

31-12-1969

Прочетете повече

Конкурс за поста ръководител - катедра по ушни, носни и гърлени болести

31-12-1969

Прочетете повече