Отчетен доклад от Общо събрание на Медицински факултет

15-03-2012

Прочетете повече

Отчет за извършена дейност от секторите в Деканат на МФ през периода 2008 - 2012 г.

14-03-2012

Прочетете повече

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 16.12.2011 г.

12-03-2012

Прочетете повече

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 27.09.2011 г.

12-03-2012

Прочетете повече

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 21.10.2011 г.

12-03-2012

Прочетете повече