МБАЛ - обява специализации

07-02-2013

Прочетете повече

Атестационна карта - образец

04-02-2013

Прочетете повече

Правилник за подготовка и провеждане на учебната 2012/2013 г.

10-01-2013

Прочетете повече

Правилник за подготовка и провеждане на учебната 2012/2013 г.

10-01-2013

Прочетете повече

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 19.12.2012 г.

09-01-2013

Прочетете повече