Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 27.01.2012 г.

14-02-2012

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСРОЧВАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

13-02-2012

Прочетете повече

Втори модул на курса за ОПЛ, организиран от УМБАЛ „Александровска“ и ДСОПЛ

31-12-1969

Прочетете повече

УМБАЛ „Александровска” откри Сектор за лечение на редки болести към Клиниката по хематология

31-12-1969

Прочетете повече

Списък на публикациите в международни реферирани списания с участие на сътрудници към катедра по физиология за периода 2000-2010

31-12-1969

Прочетете повече