НАЦИД-формуляр за заета академична длъжност

17-07-2012

Прочетете повече

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 15.06.2012 г.

28-06-2012

Прочетете повече

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 18.05.2012 г.

08-06-2012

Прочетете повече

План-сметки за редовни докторанти

05-06-2012

Прочетете повече

СТУДЕНТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ ЗА НЕПЛАТЕНА ТАКСА - ОБУЧЕНИЕ!

05-06-2012

Прочетете повече