Весели празници!

31-12-2018

Весели празници

Прочетете повече

Рейтинг класацията за 2018 г., нарежда Медицински Университет София сред водещите научни центрове в България

20-12-2018

Българската академия на науките (БАН) и Софийският университет (СУ) "Св. Климент Охридски" са водещите научни центрове в България и те покриват с изследванията си всички научни сектори. Силно е и присъствието в научната дейност на Медицинските университети у нас и можем да се гордеем с техните резултати, каза заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева при представянето на първите резултати от дейността на Комисията за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност и направената оценка на научната дейност на висшите училища и научните организации в България за 2017 г.

Прочетете повече

С уважение към нашите партньори

19-12-2018

По покана на проф. д-р Пeтр Глыбочко (ректор на Първи московски държавен медицински университет (ПМГМУ) „И.М. Сеченов“), проф. д-р Виктор Златков (ректор на Медицински университет – София) участва в честванията на 260 години от основаването на първия специализиран медицински университет не само в Русия, но и в Европа.

Прочетете повече

Катедрата по анестезиология и интензивно лечение чества 50-годишен юбилей

19-12-2018

На Открит катедрен съвет, който се проведе в аудиторията на УМБАЛ „Св. Екатерина“ на 22 ноември, Катедрата по анестезиология и интензивно лечение отбеляза тържествено 50 години от създаването си. Събитието бе уважено от ректора на Медицински университет- София проф. Виктор Златков, декана на Медицински факултет чл. кор. проф. Д-р Иван Митов, много преподаватели и гости.

Прочетете повече

МЗ ще плати таксите на 250 специализанти в МУ – София

19-12-2018

Министерството на здравеопазването през 2019 година ще плати таксите за обучението на общо 489 медици от 60 специалности. Бройката за Медицински университет – София е най-голяма – 250.

Прочетете повече