Покана за партньорство по програма '' Най-изявените млади личности на България"

26-03-2019

Програмата "Най-изявените млади личности на България" цени да даде гласност и видимост на постиженията на млади българи между 18 и 40 години, които са реализирали изключителни постижения или изпъкват в избрани 10 области на обществения живот.

Прочетете повече

Конкурс за участие по програмата Еразъм+

14-03-2019

Събеседването със студентите-медици, кандидатстващи в конкурса за участие по програмата Еразъм+ за академичната 2019/2020 г., ще бъде проведено на 1 април 2019 г. от 11.00 часа в сградата на Майчин дом, 9 етаж, семинарната зала на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение.   

За информация: С.Манолов, smanolov@mu-sofia.bg, тел. +359 2 9152138; http://www.mu-sofia.bg/mezhdunarodna-dejnost/programa-erazum/.

Прочетете повече

Германски студенти превземат София

19-02-2019

Броят на германските студенти в чужбина постоянно расте. През 2018 той е бил почти три пъти по-висок, отколкото през 2000-та година. Марсел е един от 150-те хиляди млади германци, които днес следват извън родината си. В Медицинския университет в София няма „Numerus Clausus“. Кандидатите трябва да представят диплома за средно образование с високи оценки по химия и биология, както и да издържат приемния изпит.

Прочетете повече

Научен симпозиум тиреоидна и паратироидна дисфункция - между теорията и практиката

18-02-2019

През последните години нарасна нуждата от систематизиране на натрупаната информация и опит относно причините и рисковите фактори, диагнозата и показанията за терапевтично поведение при тиреоидна дисфункция. Това мобилизира водещите научни организации в тази област – Европейската и Американската тиреоидни асоциации, да актуализират съществуващите препоръки за поведение при тези заболявания.

Прочетете повече

Четвърта експертна среща "Ендокринни хипертонии"

18-02-2019

Програма на Четвърта експертна среща "Ендокринни хипертонии"

Прочетете повече