Постъпили неначислени такси на чуждестранни студенти към 18.10.2017

25-10-2017

Прочетете повече

Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"

20-10-2017

Прочетете повече

Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.

16-10-2017

Прочетете повече

20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017

16-10-2017

Прочетете повече

Честване на 100-годишнината на Медицински факултет и Медицински университет - София - 8 ноември, Зала 1 на НДК, 17:00 ч.

16-10-2017

Прочетете повече