С уважение към нашите партньори

19-12-2018

По покана на проф. д-р Пeтр Глыбочко (ректор на Първи московски държавен медицински университет (ПМГМУ) „И.М. Сеченов“), проф. д-р Виктор Златков (ректор на Медицински университет – София) участва в честванията на 260 години от основаването на първия специализиран медицински университет не само в Русия, но и в Европа.

Прочетете повече

Катедрата по анестезиология и интензивно лечение чества 50-годишен юбилей

19-12-2018

На Открит катедрен съвет, който се проведе в аудиторията на УМБАЛ „Св. Екатерина“ на 22 ноември, Катедрата по анестезиология и интензивно лечение отбеляза тържествено 50 години от създаването си. Събитието бе уважено от ректора на Медицински университет- София проф. Виктор Златков, декана на Медицински факултет чл. кор. проф. Д-р Иван Митов, много преподаватели и гости.

Прочетете повече

МЗ ще плати таксите на 250 специализанти в МУ – София

19-12-2018

Министерството на здравеопазването през 2019 година ще плати таксите за обучението на общо 489 медици от 60 специалности. Бройката за Медицински университет – София е най-голяма – 250.

Прочетете повече

Медицински факлутет на Медицински университет – София ННП “Млади учени и постдокторанти”

18-12-2018

В изпълнение на Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“, Медицинският факултет на Медицински университет-София обявяват конкурс за млади учени и постдокторанти. Целта на националната програма е да подпомага и стимулира младите изследователи с доказани качества и потенциал за научна работа.

Прочетете повече

Пореден успех на Медицински университет – София

18-12-2018

Международната акредитирана организация Transpacific Certifications Limited издаде нов СЕРТИФИКАТ, който удостоверява, че внедрената и поддържана Система за Управление на Качеството в Медицински Университет – София е в съответствие е най-известния и наложилия се с годините международен стандарт ISO 9001:2015.

През октомври 2018 г. се проведе надзорен одит, който потвърди високото качество на преподаване, постиженията в лечебната работа и международно признатите изследователски резултати на МУ-София.

Прочетете повече