Програма Еразъм - Ръководство за трансфер на кредити (ECTS)

28-11-2016

Можете да изтеглите документа във формат PDF от този линк

Programs of Study - Medicine, Training in English, Summer semester 2016/2017

25-11-2016

SYLLABUS FOR THE EDUCATION AND QUALIFICATION DEGREE 'MASTER' IN THE SPECIALTY OF MEDICINE ACADEMIC 2016/2017 YEAR

MEDICINE
CURRICULUM
Master's Degree - Medical Doctor
 
Lecturers

Year 1 (gr. 33-50)

Year 1 (gr. 51-64)
Year 4

Year 2


Year 5

Year 3

 
Year 6

 

Students

Year 1
Group 33 Group 34  Group 35  Group 36 
Group 37 Group 38  Group 39 Group 40
Group 41 Group 42 Group 43 Group 44
Group 45  Group 46 Group 47 Group 48
Group 49 Group 50    

 

Year 2
Group 33 Group 34 Group 35  Group 36 
Group 37 Group 38  Group 39 Group 40
Group 41 Group 42 Group 43 Group 44
Group 45 Group 46 Group 47 Group 48
Group 49 Group 50 Group 51  
 
Year 3  
Group 33 Group 34 Group 35  Group 36 
Group 37 Group 38  Group 39 Group 40
Group 41 Group 42 Group 43 Group 44
Group 45 Group 46 Group 47 Group 48
Group 49 Group 50 Group 51 Group 52
Group 53 Group 54 Group 55 Group 56
 
Year 4  
Group 33 Group 34 Group 35 Group 36
Group 37 Group 38 Group 39 Group 40
Group 41 Group 42 Group 43 Group 44
Group 45 Group 46 Group 47 Group 48
Group 49 Group 50 Group 51 Group 52
Group 53 Group 54    
 
Year 5  
Group 33 Group 34 Group 35 Group 36
Group 37 Group 38 Group 39  Group 40
Group 41 Group 42 Group 43 Group 44
Group 45 Group 46 Group 47 Group 48
Group 49 Group 50 Group 51 Group 52
 
Year 6  
Group 33 Group 34 Group 35 Group 36
Group 37 Group 38 Group 39  Group 40
Group 41 Group 42 Group 43 Group 44
Group 45 Group 46 Group 47 Group 48
Group 49      

 


 
 


 

Стипендия за зимен семестър - документи

21-11-2016

Молба-декларация - PDF


 


 


 


 


 


 

Професор д-р Силви Любчов Георгиев, дм

18-11-2016

                             

Катедра по анестезиология и интензивно лечение, МУ, МФ - гр. София

Клиника по Анестезиология и интензивно лечение при СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД

 

ФОРМИРАНЕ: Образование и научни степени.

 • 2011,12. - Заемане на академична длъжност „Професор" 2005,17. 07.
 • - Присъдено научно звание „Доцент"
 • 2003, 30. 04. - Придобита образователна и научна степен "Доктор" въз основа на защитена дисертация на тема "Респираторен и хемодинамичен мониторинг по време на анестезия за гинекологична лапароскопия".
 • 1995 - Призната специалност по анестезиология и реанимация.
 • 1987 - Завършено висше образование - магистър по медицина, МА - гр. София.

Следдипломна квалификация:

 • 2015 - Правоспособност за високо-специализирана дейност по „Бъбречно заместителна терапия".
 • 2014 - Правоспособност за високо-специализирана дейност по „Терапевтична афереза".
 • 2006 - 2007 Завършен курс на международната асоциация за инструктори по анестезиология - ISIA (International school of Instructors of Anaesthesiology), под егидата на Световната федерация на анестезиолозите.
 • 2004 - Завършен курс за следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт на доболничната и болничната медицинска помощ - II-ри модул (80 часа).
 • 2004 - Завършен курс за следдипломна квалификация по Основи на здравния мениджмънт - I-ви модул (80 часа).
 • 2004 - Завършени курсове 3 и 4 - следдипломна квалификация по анестезиология и реанимация по програмата на Европейската фондация за обучение по анестезиология F. Е. Е. A (Fondation Europeenne d'Enseignement en Anestesiologie).
 • 2003 - Завършен курс за следдипломна квалификация по Иновации и технологии в здравния мениджмънт (80 часа).
 • 2003 - Завършени курсове 1 и 2 - следдипломна квалификация по анестезиология и реанимация по програмата на Европейската фондация за обучение по анестезиология F.E.E.A (Fondatoin Europeenne d'Enseignement en Anestesiologie).
 • 2000 - Завършен пълен цикъл на „Организация на местното самоуправление", Нов Български Университет, УНСС.
 • 1998 - Двумесечна специализация по програмата "TEMPUS" в болницата "COCHIN" -Париж, Франция, поливалентна реанимация, под ръководството на Prof. J-F. Dhainaut.
 • 1993 - 1992 - Едногодишна специализация в Университетския болничен комплекс "Pitie-Salpetriere", Париж, Франция под ръководството на Prof. P. Viars.
 • 1992 - Завършен теоритичен и практичен курс по "Ехография".

Професионален опит:

 • 2015, 03. - до сега - Член на съвета на директорите на УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев" (Зам. председател)
 • 2011, 02. - до сега - Началник Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение, СБАЛАГ "Майчин дом"ЕАД
 • 2010, 01. 01 - 2011, 02. - Началник отделение „Анестезия", КАИЛ, СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД
 • 2009 г. - до сега - Директор на програмата СЕЕА за България, под егидата на Европейската асоциация на анестезиолозите.
 • 2008, 22. 04. - до сега - Ръководител Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение към МУ, Медицински факултет - гр. София.
 • 2005, 17. 07. - 2011 г. - Зам. началник на Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение на СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД, МУ - гр. София. Медицински факултет - гр. София, Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение.
 • 2001, 15. 01. - 2005, 17. 07. - Главен административен асистент на Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение на СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД, МУ - гр. София. Медицински факултет - гр. София, Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение.
 • 2000 - 2001 - Зам. Кмет на Столична община - район гр. Банкя
 • 1998, 18. 06. - Главен асистент в МУ - гр. София. Медицински факултет - гр. София, Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение, Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение на СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД.
 • 1995, 30. 03. - Старши асистент в МУ - гр. София. Медицински факултет - гр. София, Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение, Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение на ДУБ "Майчин дом".
 • 1989, 18. 12. - Асистент по анестезиология и реанимация - МА - гр. София, НИАГ "Майчин дом", IV-та Секция по Анестезиология и Интензивно Лечение.
 • 1988 - Назначен като ординатор-анестезиолог - Общинска болница - гр. Радомир, ХО, преразпределение на основание лична молба.
 • 1987 - Назначен като участъков терапевт - с. Горна Малина по разпределение.

Други данни:

1. Членство в научни дружества:

 • 2009 - до сега - Член на ръководството на научното дружество на анестезиолозите в България
 • 2008 - Член на ръководството на българското дружество по парентерално и ентерално хранене - BULSPEN
 • 2008 - Член на българското дружество по парентерално и ентерално хранене - BULSPEN
 • 2008 - до сега - Член на ръководството на българската асоциация за изследване и лечение на болката
 • 2007 - до сега - Член на EAMS (European Airway Management Society) - представител за България
 • 2006 - до сега - Член на редакционната колегия на сп. „Анестезиология и интензивно лечение"
 • 2003 - до сега - Член на Международната асоциация за изучаване на болката (International Association for the Study of Pain - IASP)
 • 2002 - до сега - Член на българската асоциация за изследване и лечение на болката
 • 1990 - до сега - Член на научното дружество на анестезиолозите в България

2. Членство в комисии и експертни съвети:

 • 2009 - 2012 г. - Председател на „Комисията по етика" при СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД
 • 2008 - до сега - Член на „Националната комисия по водно спасяване" към БЧК.
 • 2008 - Член на комисията по изработване на т. н. позитивен лекарствен списък към МЗ
 • 2007 - 2009 - Зам. Председател и секретар на местната комисия по лекарска етика към СБАЛАГ "Майчин дом".
 • 2002 - 2005 - Член на комисията по лекарска етика към Столична лекарска колегия на БЛС.
 • 2002 - до днес - Член на експертната комисия по специалността Анестезиология и Интензивна медицина за работа със НЗОК.
 • 2001 - 2012 г. - Председател на ревизионната комисия на болничната лекарска колегия.

Докторантури за 2016/2017 г.

17-11-2016


 

ОБЯВЕНИ ТЕМИ НА ДОКТОРАНТУРИ
 

Можете да изтеглите документа във формат PDF от този линк
 

Изглежда, че вашият браузър няма инсталирана приставка за PDF-документи.