Значим успех на млад учен от Медицински Университет - София

17-07-2018

След конкурс организиран от Министерството на образованието, млади учени от България получиха правото да посетят Съвместния Изследователски Център (СИЦ) на Европейската комисия в гр. Испра, Италия, където да представят свои научни разработки.

Групата включва четирима представители от институти на БАН и по един от УНСС, ТУ-София, ВСУ и МУ-София. Единственият учен в областта на здравеопазването е д-р Олга Антонова, представител на Медицински университет - София.

Д-р Антонова е главен асистент към Катедра медицинска генетика, на МФ, при МУ - София, специалист по медицинска генетика и специализант по „Хранене и диетика“. Тя има защитена дисертация в областта на генетични изследвания на пациенти с рак на пикочен мехур с научен ръководител на дисертационния труд чл. кор. проф. д-р Драга Тончева, д-р, дбн.

За периода 27.06.2018 - 29.06.2018 год. д-р Антонова изнася презентация на тема „Personal scientific experience on the quest for better bladder cancer treatment” пред учени от СИЦ и медии. В състава на работната младежка група, тя посещава редица лаборатории на центъра: обсерваторията „Environmental Observatory (Air Quality Tower)”, лабораторията „European Laboratory for Structural Assessment”, лабораторията NANO lab, и се информира за дейността на СИЦ по въпросите на кибер-сигурността, миграцията и демографията.

Прочетете повече

Резултати от писмените работи от редовните кандидат-студентски изпити за учебната 2018/2019 г.

16-07-2018


С ъ о б щ е н и е

В съответствие с чл. 23 от правилника за прием на студенти в Медицински университет - София за учебната 2018/2019 година, кандидат-студентите имат възможност да идентифицират писмената си работа от конкурсния изпит по химия лично /с документ за самоличност/ на 16.07.2018 в сградата на НЦОЗА - Бул. ”Акад. Иван Гешов” 15 на етаж 12, стая 6 от 9.00ч. до 13.00ч.

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.


С ъ о б щ е н и е

В съответствие с чл. 23 от правилника за прием на студенти в Медицински университет - София за учебната 2018/2019 година, кандидат-студентите имат възможност да идентифицират писмената си работа от конкурсния изпит по биология лично /с документ за самоличност/ на 10.07.2018 в сградата на НЦОЗА - Бул. ”Акад. Иван Гешов” 15 на етаж 12, стая 6 от 10.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 15.00ч.

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

Прочетете повече

Учебна програма 2018г. - 2019г.

03-07-2018

Графиците за следващата учебна 2018г. - 2019г. са публикувани и са достъпни тук.

Прочетете повече

Новини от междуднародната дейност на ректората на МУ-София

19-06-2018

На 15 юни 2018 год., в Ректората на Медицински университет - София, се проведе работна среща между японският посланик, н.пр. Масато Ватанабе и ректора на Медицински университет - София - проф. д-р Виктор Златков, дм. На срещата, инициирана от посолството на Япония се обсъди дългогодишното академичното и научно-изследователско сътрудничество на Медицински университет – София с японски университети, между които Университета на Хирошима, Медицински колеж Хиого и Университета на Киото, академичният обмен по програма ЕРАЗЪМ+, както и разширяване на сътрудничеството с други медицински университети от Япония.

Прочетете повече

Академична лекция на тема “Резистентност към тиреоидните хормони”

11-06-2018

КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И ГЕРОНТОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, МУ-СОФИЯ и БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ТИРЕОИДЕЯ И ПАРАТИРЕОИДЕЯ организират академична лекция на тема “Резистентност към тиреоидните хормони”, която ще бъде изнесена от Проф. Самуил Рефетов, тиреоидолог с международна известност, открил и описал този синдром. Проф. Рефетов е роден в България и е дългогодишен преподавател в Чикагския Университет. Лекцията ще бъде изнесена на 27.06.2018 г. от 12.00 ч. в Учебна зала „Акад. Иван Пенчев“ на Клиничен център по ендокринология и геронтология, ул. Здраве № 2, Сграда „Майчин дом“, етаж 11.

Прочетете повече