Cтартиране на нови конкурси на ФНИ през 2018 г.

23-07-2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Информираме Ви, че на интернет страницата на Фонд "Научни изследвания" в раздел "Конкурси-Обявени конкурси" са публикувани следните покани:

Прочетете повече

Клинична търсачка ClinicalKey от Elsevier - за студенти и лекари

23-07-2018

ClinicalKey е клинична търсачка, предназначена специално за лекари и студенти по медицина, като основният й фокус е да улесни намирането и прилагането на съответните медицински познания.

ClinicalKey включва цялото медицинско съдържание, публикувано от Elsevier – пълнотекстови книги и списания, плюс специално съдържание, налично само в ClinicalKey: клинични изпитвания, процедури, видео и статии за консултиране, международни практически насоки, повече от 2 милиона снимки и повече от 17 000 медицински и хирургически клипове, монографии за лекарства и листовки за пациентите.

Прочетете повече

Информация за провеждане на публична лекция на японския Нобелов лауреат по физиология и медицина проф. Шиня Яманака.

19-07-2018

Министерството на образованието и науката, в сътрудничество с Българската академия на науките и с подкрепата на посолството на Япония в София имат удоволствието да Ви поканят на публична лекция на японския Нобелов лауреат по физиология и медицина проф. Шиня Яманака на тема : "Индуцирани плурипотентни стволови клетки - нова ера в медицината"."

Прочетете повече

Значим успех на млад учен от Медицински Университет - София

17-07-2018

След конкурс организиран от Министерството на образованието, млади учени от България получиха правото да посетят Съвместния Изследователски Център (СИЦ) на Европейската комисия в гр. Испра, Италия, където да представят свои научни разработки.

Групата включва четирима представители от институти на БАН и по един от УНСС, ТУ-София, ВСУ и МУ-София. Единственият учен в областта на здравеопазването е д-р Олга Антонова, представител на Медицински университет - София.

Д-р Антонова е главен асистент към Катедра медицинска генетика, на МФ, при МУ - София, специалист по медицинска генетика и специализант по „Хранене и диетика“. Тя има защитена дисертация в областта на генетични изследвания на пациенти с рак на пикочен мехур с научен ръководител на дисертационния труд чл. кор. проф. д-р Драга Тончева, д-р, дбн.

За периода 27.06.2018 - 29.06.2018 год. д-р Антонова изнася презентация на тема „Personal scientific experience on the quest for better bladder cancer treatment” пред учени от СИЦ и медии. В състава на работната младежка група, тя посещава редица лаборатории на центъра: обсерваторията „Environmental Observatory (Air Quality Tower)”, лабораторията „European Laboratory for Structural Assessment”, лабораторията NANO lab, и се информира за дейността на СИЦ по въпросите на кибер-сигурността, миграцията и демографията.

Прочетете повече

Резултати от писмените работи от редовните кандидат-студентски изпити за учебната 2018/2019 г.

16-07-2018


С ъ о б щ е н и е

В съответствие с чл. 23 от правилника за прием на студенти в Медицински университет - София за учебната 2018/2019 година, кандидат-студентите имат възможност да идентифицират писмената си работа от конкурсния изпит по химия лично /с документ за самоличност/ на 16.07.2018 в сградата на НЦОЗА - Бул. ”Акад. Иван Гешов” 15 на етаж 12, стая 6 от 9.00ч. до 13.00ч.

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.


С ъ о б щ е н и е

В съответствие с чл. 23 от правилника за прием на студенти в Медицински университет - София за учебната 2018/2019 година, кандидат-студентите имат възможност да идентифицират писмената си работа от конкурсния изпит по биология лично /с документ за самоличност/ на 10.07.2018 в сградата на НЦОЗА - Бул. ”Акад. Иван Гешов” 15 на етаж 12, стая 6 от 10.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 15.00ч.

Чл.24 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

Прочетете повече